امتیاز: 0
150,000

بسته آموزش بافت زیرلیوانی و سرکلیدی مکرومه

با کمک این پک می توانید زیرلیوانی مکرومه و سرکلیدی دو رنگ مکرومه ببافید

موجودی: موجود است
:(جمع قیمت(بدون مالیات 150,000

توضیحات

محتویات پک پانزده متر نخ مکرومه سه میل شیری دو متر نخ مکرومه رنگی یک عدد سرکلیدی یک عدد شانه