امتیاز: 1/7
450,000

پک نیدل پانچ 103

همه ی وسایل برای هنر نیدل پانچ سوزن،پارچه و کاموای موجود در پک کاملا باهم متناسب است.  

موجودی: موجود است
:(جمع قیمت(بدون مالیات 450,000

توضیحات

سوزن نیدل پانچ سه سوزنه دو تکه پارچه ی 50 در 50 سانتیمتر خودکار حرارتی کارگاه بیست سانتی skc چهار عدد کاموای ترک 50 گرمی